Snabblån är ett lån som betalas snabbt till kontot, det beviljas utan säkerhet.

Inga garantier behövs för ett snabblån och ett kreditbeslut fattas omedelbart efter kreditansökan.

Ett snabblån är avsett att täcka oväntade utgifter och det vanligaste lånebeloppet är mellan 500-10000 kronor.

Snabblån finns tillgängliga till olika priser och återbetalningstider.

Snabblån Utan UC

SMS-lån

Med snabblån hänvisar man till en tjänst som genom internet eller mobiltelefon erbjuder garantifria snabblån, med en normal löptid på mindre än tre månader. Inom den svenska lånemarknaden verkar för tillfället tiotals företag, som beviljar snabblån. Snabblånsverksamheten upprättades i Sverige under den första hälften av 2000-talet.

Den beräknade snabblånsbranschens omsättning i Sverige under hösten år 2006 var ungefär 700 miljoner kronor och ca 90 0000 – 100 000 lånetagare. I dag har snabblåneföretagen ett stort antal kunder som tar sms-lån, revolverande krediter, eller andra garantifria smålån. En grov uppskattning är att det finns hundratusentals akuta lånetagare i Sverige. I en förfrågning som ägde rum år 2006, kom det fram att kundbasen till snabblån mestadels bestod av unga vuxna mellan 20 och 30 år. Enligt Sveriges Finansinspektions rapport sker liknande snabbutlåning enbart i tre andra EU-länder; Norge, Finland, och Tjeckien.

SMS lån

I snabblånsföretagens affärsverksamhet på början av 2000-talet, användes inte externa fonder, och enligt den svenska lagen var det då inte fråga om verksamhet som behövde licensiering. Verksamheten finansierades med privatkapital, privatinvestering, samt lånepengar.

Av den anledningen övervakade inte finansinspektionen smålåneföretagens verksamhet i början. De svenska mikrolåneföretagens grundläggande uppgifter hittades i början av deras verksamhet enbart på företagens internetsidor i motsats till dagens mera reglerade snabblånemarknad. Numera är det lättare att hitta information om snabblånens detaljer och övervakningen är betydligt mer reglerad.

Redan från början av sms- och snabblåneverksamheten övervakade konsument-myndigheten konsumentskyddet och lagligheten både vad gäller marknadsföring och lånevillkor. Enligt konsumenträtten kan online-kredit, som består av smålån, akuta lån, och nätbaserade löpande krediter, annulleras inom 14 dagar av avtalet.

Innan den förnyade lånelagstiftningen trädde i kraft, var låneföretagen inte bundna att informera kunderna om den effektiva räntan, ifall lånetiden var under tre månader eller lånet var högst 1500 kronor, och det var inte obligatoriskt att skriftligt bekräfta lånekontrakten. Den tidigare lagen möjliggjorde således även snabbare lånetagning än den gör idag. Lagändringen beträffande snabblån började förberedas när beslutsfattare och myndigheter reagerade på snabblåneområdets oklara regler och önskade att konsumenterna blir ordentligt informerade om lånekostnaderna samt den rättsliga ångerperioden.

Under de tidiga stadierna av snabblånefenomet rådde också en oro av lånens möjliga och dåvarande säkerhetshål. Snabblåneföretagen ansvarar för att tjänsterna ska vara säkra. Säkerhetsfrågorna togs upp när det blev uppenbart att en person hade lyckats ta ett lån i en annan persons namn, genom att använda sig av personens mobiltelefon och personnummer. Ombudsmannens åsikt var då att i sådana fall var konsumenten inte ansvarig och företaget måste stoppa inkassot. Detta ledde till åtdragna villkor samt starkare säkerhetspolicy. Nuförtiden är det bara möjligt att ansöka snabblån efter att först ha autentiserat sig genom sina personliga internetbankuppgifter.

Snabblånens uppkomst ifrån USA

 De snabblån som marknadsförs i Sverige har tagit sin verksamhetsmodell ifrån USA, där de snabba lånen blivit populära. I USA är snabblånemarknaden praktiskt taget enbart använd av konsumenter och minoriteter inom de lägsta inkomstnivåerna. Den amerikanska verksamhetsmodellen ”payday lending” skiljer sig ifrån den svenska SMS-lånsmarknaden, men idén är liknande. I både fall gäller det små lånebelopp som man kan låna snabbt, och som finansierar vardagslivet i tillägg till lön. ”Payday lending” eller ”payday advance” betyder kortlivade lån med en löptid på 2-4 veckor. Man får lånet gentemot en check som förfaller inom en specifik tid. Vanligtvis står lånebeloppet på 100 – 200 dollar och räntekostnaderna på ca 15 – 20 dollar.

SMS lån

 Detta snabblån hänvisar till ett lån som tas genom internet eller mobiltelefon, och består av garantifria snabblån, med en vanlig löptid på mindre än tre månader. Detta lån tas mestadels på 500 – 5000 kronor och har en kort löptid, vanligtvis 14 – 30 dagar, men det kan även gälla för en längre lånetid. Nuförtiden har det blivit allt vanligare att ta revolverande eller roterande krediter, som kan vara till ett värde av tiotusentals kronor och med en löptid på flera år.

Lån utan uc

Kostnadsstruktur för SMS-lån

 De kostnader som tillsatts till snabblån eller sms-lån består av leverans- och hanteringsavgifter samt sms-avgifter, som faktureras i samband med kundens telefonräkning. Karakteristiska är också s.k. uppläggningsavgifter som exempelvis kan vara en viss procent av det totala lånebeloppet. I början av snabblåningsverksamheten fanns det inga räntor på lånen, utan man talade om så kallade räntefria krediter. Den förnyade lagstiftningen förpliktar att de effektiva räntorna alltid måste anges i låneansökningen. Innan den nya lagreformen kom i kraft, annonserades snabblånen som räntefria lån och ”räntan” bestod av olika hanteringsavgifter och andra kostnader som inte tillräckligt tydligt förklarades för konsumenterna. Nuförtiden offrar flera låneutgivare helt räntefria, samt garantifria snabblån till sina nya kunder. När man betalar fakturan inom förfallotiden, blir det första lånet ”kostnadsfritt,” eftersom man bara återbetalar originallånebeloppet utan ränta eller några dolda kostnader.

Om låntagaren blir försenad med sin snabblånebetalning, fakturerar snabblåneföretaget ofta en avgift på betalningspåminnelsen, samt blir det utestående lånebeloppet överfört laglig ränta efter förfallodagen. Om betalningspåminnelsen inte blir betald i tid, överförs skulden till inkasso, och i värsta fall avgörs ärendet av domstol. Alla inkassokostnader faktureras även gäldenären.

Före lagreformen avgavs sms- och snabblånekostnader oftast i kronor istället för i den effektiva räntan. Den förnyade lagstiftningen anger att de effektiva räntorna alltid måste vara synliga på företagens webbsida samt i all marknadsföring. Oftast hittas en låneräknare på låneförtagens webbsida, så att man kan själv jämföra olika kostnader under lånets löptid.

Alternativ kredit som ersätter snabblån

 Svenska medborgare som är minst 18 år gamla och som oklanderligt har hanterat sin privatekonomi, och som bor i Sverige och inte har betalningsanmärkningar, kan skaffa sig ett betal- eller kreditkort från sin bank. Personer med betalningsanmärkningar får varken kreditkort eller betalkort. Ett kreditkort eller ett betalkort ger spelrum och stärker privatekonomin genom att man bättre kan förbereda tillfälliga pengabehov samt nya förvärv. Också finansföretagens allmäna kreditkort fungerar också enligt samma princip, fast de kan vara dyrare att använda. Till exempel Nordea erbjuder revolverande kredit till sina kunder.

sms lån direkt

SMS-lån, revolverande kredit, eller kreditkort

 Betalkort

Vanligtvis består till exempel MasterCard– eller Visakortens kostnader enbart av årliga avgifter eller månadsavgifter, om kunden endast använder kortets räntefria 30 – 45 dagars lånetid. Enligt avtal har kortet en användningsgräns, som exempelvis kan vara på 5 000 kronor, och som återbetalas på en gång inom kredittiden. Då blir de årliga kostnaderna på kortet ca 200 – 400 kronor på en 5 000 – 10 000 kronors användningsgräns. Detta kort är därför till hjälp vid tillfälliga behov på ett kontrollerat och flexibelt sätt.

Kreditkort

Till exempel består Visa– eller MasterCardkortens kostnader vanligtvis av årsavgift eller månadsavgift, samt en kreditränta och faktureringsavgift. Kunden kan dock alltid utnyttja en räntefri kreditperiod på 30 – 45 dagar. Enligt avtalet kan kortet exempelvis ha en användningsgräns på 10 000 kronor och en separat kreditgräns på 20 000 kronor. Kunden kan välja hur mycket som ska återbetalas av krediten månatligt. Till exempel 10 eller 20 procent av det öppna skuldbeloppet. Flera banker möjliggör att man betalar kreditränta och faktureringsavgift bara gällande de månader under vilka man har utnyttjat sin kredit. Kreditkortens räntor är ofta bundna till vissa internationella räntor såsom euribor, till vilken man tilldelar kreditföretagets räntemarginal, exempelvis 3,5%.

Du får mer information om betalkort samt kreditkort på bankernas och kreditföretagens webbsidor. Kreditkortsansökningar finns tillgängliga även i affärer som säljer konsumentvaror. Det finns också flera olika företag på marknaden som erbjuder kreditkort i samarbete med olika butikskedjor. Det är också allmänt att de erbjuder sina kunder olika bonusar och besparingar som minskar de allmäna kreditkostnaderna.

Revolverande kredit

Det finns också internationella finansföretag i Sverige, utöver de inhemska kreditföretagen som erbjuder garantifria krediter. Dessutom har många banker insättningsfria konsumentkrediter som lånealternativ. Krediterna är oftast större och har längre löptid än de som snabblåneföretagen erbjuder, och de är inte på samma sätt avsedda för att finansiera små tillfälliga utgifter. De är oftast knutna till euribor samt har de varierande, flytande räntor.